ПИСМЕН ПРЕВОД

Превод и заверка на официални документи, технически, юридически и други

По-подробно

УСТЕН ПРЕВОД

Преговори, делови срещи, събрания, конференции, частни пътувания, телефонни разговори и пр.

По-подробно

КУРСОВЕ ПО ФРЕНСКИ и РУСКИ ЕЗИК

Индивидуални занятия с преподавател българин, всички нива на обучение

По-подробно

 

Превод, заверка и легализация на документи, валидни в цяла Европа, вкл. и пред руските власти
Над 30 – годишен опит в областта на устния превод
Услуги без посредник

 

«La langue de l'Europe, c'est la traduction» (Umberto Eco)